Sản phẩm chính
Ống Gió

Ống Gió

Cửa gió khuếch tán tròn

Cửa gió khuếch tán tròn

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Ống nhánh Y - Branch

Ống nhánh Y - Branch

Quạt vuông thông gió

Quạt vuông thông gió

Quạt ly tâm

Quạt ly tâm

Thi công và lắp đặt hệ thống thông gió nhà xưởng

Thi công và lắp đặt hệ thố...

Bích ống xoắn D100-D1600

Bích ống xoắn D100-D1600

Bích ống xoắn D100-D1600

Bích ống xoắn D100-D1600

Côn thu ống gió tròn

Côn thu ống gió tròn

BUỒN XỬ LÝ BỤI SƠN BẰNG NƯỚC

BUỒN XỬ LÝ BỤI SƠN BẰNG NƯ...

Hệ thống hút bụi

Hệ thống hút bụi

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hồ ngọc Quang
ME Manager - 0933 35 19 49

Hệ Thống Thông Gió & phụ kiện

Z ống gió tròn
Z ống gió tròn
Cửa gió khuếch tán vuông
Cửa gió khuếch tán vuông
Cửa gió nan thẳng bầu dục
Cửa gió nan thẳng bầu dục
Cửa gió nan thẳng
Cửa gió nan thẳng
Cửa gió tôn soi lỗ
Cửa gió tôn soi lỗ
Bích ống xoắn D100-D1600
Bích ống xoắn D100-D1600
Bích nối D100-D1600
Bích nối D100-D1600
Bích ống xoắn D100-D1600
Bích ống xoắn D100-D1600
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió tròn
Côn thu ống gió vuông
Côn thu ống gió vuông
Hộp gió
Hộp gió
Tê ống tròn
Tê ống tròn
Ống gió tròn xoắn D100- D1200
Ống gió tròn xoắn D100- D1200
Ống gió vuông
Ống gió vuông
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm
Quạt ly tâm chuyển động trực tiếp
Quạt ly tâm chuyển động trực tiếp